39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej